Kontakt

INFORMAČNÉ CENTRUM BIELA PÚŤ
Telefónny kontakt
+421 907 88 66 44
E-mail
INFO PRE MÉDIA
Telefónny kontakt
+421 903 574 500
MARKETING, EVENTY, CEREMÓNIE
UBYTOVANIE
Telefónny kontakt
+421 904 418 343
INFRAŠTRUKTÚRA
Telefónny kontakt
+421 911 410 945