Technologická premiéra v Jasnej

Prvýkrát v histórii Svetového pohára mal na Slovensku premiéru elektronický press kit. Novinkou je to aj v Slovenskom športe. Aj týmto spôsobom prezentujeme Slovensko ako modernú krajinu.

Všetky informácie, ktoré sú novinárom štandardne vytlačené v niekoľkých brožúrach a prezentáciách napapieri, v dvoch jazykových mutáciách tak dostali reportéri v Jasnej vjednom elektronickom zariadení – v tablete.

Okrem toho vnich našli priame linky na všetky stránky odkiaľ pri svojej práci potrebujú čerpať informácie –stránka Svetového pohára, stránka strediska Jasná, stránka Svetovej lyžiarskej federácie...

V zmysle hesla ,,ski the future" chceme na Svetovom pohári v Jasnej realizovať výmenu informácií predovšetkým elektronicky. V 21. storočí to považujeme za prirodzené. Tablet je už v dnešnej dobe pre novinára pracovným nástrojom, tak ako pred pár rokmi blok a pero. Tlač správ na papier chceme v roku 2016 eliminovať na minimum. Aj preto sme tradičné PRESS (tlačové) CENTRUM premenovali na MEDIA CENTRUM.

Press kit v elektronickej podobe sme mohli reportérom poskytnúť vďaka nášmu partnerovi, spoločnosti MARSANN IT, s.r.o.