Kontakty

Kontakt:

Michaela GRENDELOVÁ
manažérka pre PR a média
e-mail: michaela.grendelova@worldcupjasna.sk

Miloš Židík
manažér pre mediálne operácie
e-mail: milos.zidik@worldcupjasna.sk
 

Všeobecné informácie:
e-mail: media@worldcupjasna.sk
infolinka vrámci Slovenska: +421 850 122 155
infolinka zo zahraničia: +421 220 510 448