Tibor na sveťáku v Jasnej

Čo je balkovanie, prečo je potrebné a ako sa robí