Tibor na sveťáku v Jasnej

Slalom - nedeľa 21.1.2024