MEDIÁLNA AKREDITÁCIA

(NOVINÁRI A FOTOGRAFI)


Loading registration system, please wait...

UZÁVIERKA ŽIADOSTÍ O AKREDITÁCIU JE 15. 2. 2021.


Upozorňujeme, že pred vystavením akreditácie bude každá osoba povinná preukázať sa pri vyzdvihnutí akreditácie:

  • v prípade občana SR negatívnym PCR alebo antigénnym testom (nie starším ako 72 hodín), a zároveň bude povinný absolvovať antigénny  test v stredisku na vlastné náklady a vyplniť FIS zdravotný formulár. 
  • v prípade osôb z ostatných krajín negatívnym PCR testom (nie starším ako 72 hodín), a zároveň budú povinní absolvovať antigénny test v stredisku na vlastné náklady a vyplniť FIS zdravotný formulár. 

Detailné informácie o podmienkach testovania budú distribuované s informáciami o udelení akreditácie. Podmienky sa môžu zmeniť na základe nariadenia vlády SR.
 


TV, VIDEO, RÁDIO AKREDITÁCIA

Infront Sports & Media AG je držiteľom mezinárodných vysielacích práv na toto podujatie. Televízne spoločnosti, rádia, video produkcia a dalšie internetové spoločnosti musia poslať akreditáciu na nižšie uvedené kontakty spoločnosti Infront Italy.


Kontakt:

Infront Italy S.p.A.
TV & Media Rights
Via Deruta 20, 20132 Milano, Italy

Tel.: + 39 02 77 11 21
Fax:  + 39 02 28 900 439

Maddalena Ercolani:     maddalena.ercolani@infrontsports.com
Yulia Filchagina:            iuliia.filchagina@infrontsports.com

Upozorňujeme, že akreditované internetová média musia pred prevzatím akreditácie vyplniť príšlušné dokumenty.